Acht scholen naar Energieneutraal

 

Een jaar lang monitoren laat zien: zeer energiezuinige scholen bouwen kan; maar er is meer aandacht nodig voor oplevering, beheer en onderhoud. Dat is de conclusie van de monitor die bureau Enerdeco uitvoerde in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl.

Acht zeer energiezuinige scholen zijn een jaar lang gemonitord. Het gaat om vijf ‘NESK’-scholen, uit de tender Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren uit 2009, van het voormalige ministerie van VROM, nu Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, plus drie andere bijzondere nieuwbouwscholen.

De monitoring bestond uit het meten en analyseren van de energieverbruiken, diverse binnenklimaataspecten, en de gebruikerstevredenheid gedurende vier seizoenen. De bevindingen zijn besproken met alle betrokkenen, die vervolgens verbeteringen konden doorvoeren.

De monitoring heeft een schat aan informatie opgeleverd. Belangrijkst is het bewijs dat er inderdaad grote stappen zijn gemaakt richting energieneutraal en dat de kwaliteit van het binnenmilieu vaak voldoet aan het Programma van Eisen Frisse Scholen. De acht scholen bereiken gemiddeld 80 procent energiebesparing ten opzichte van de norm op het moment dat zij de bouwvergunning kregen. Eén school is energieneutraal, en één zelfs energieleverend.