Duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland officieel geopend

Het Energy Academy Europe gebouw op de Zernike Campus Groningen is een nieuw topinstituut waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gezamenlijk werken aan onderzoek en innovatie op energiegebied. Vooral kennisontwikkeling in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening vindt hier zijn plek. Het bouwwerk heeft Breeam Outstanding.

Om de duurzame energie-uitgangspunten te realiseren, heeft het gebouw een bijzondere bouwvorm dat uit twee delen bestaat. Aan de noordzijde worden onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes ingericht; aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, onderwijsruimten en een wintertuin.

Om een maximale energiebesparing te behalen wordt onder meer gebruikgemaakt van een wko-installatie, pv-panelen en een speciaal ventilatiesysteem met zonneschoorsteen. Natuurlijke ventilatie is duurzaam, maar veroorzaakt vaak klachten over tocht en kou. Om dit te voorkomen, is een labyrint (kanalenstelsel) ontworpen dat ervoor zorgt dat de natuurlijke ventilatie comfortabel wordt en daarnaast veel langer te gebruiken is.

Met de zonneschoorsteen wordt het energiegebruik van de Energy Academy verder verlaagd. Als er geen energieterugwinning meer mogelijk is uit de ventilatielucht van het gebouw, wordt het retoursysteem van de luchtbehandeling uitgeschakeld. De zonneschoorsteen neemt de taak van het retoursysteem over en verzorgt op basis van natuurlijke trek de ventilatieafvoer uit het gebouw.