Interalu levert klimaatplafonds aan Haags rijksgebouw

In het nieuwe rijkskantoor in Den Haag zijn diverse ministeries gehuisvest en staat gebruikscomfort centraal. In totaal gaat het om 4.400 werkplekken voor 6.000 ambtenaren. Interalu plaatste Easy-KlimaPlus klimaatplafonds in dit omvangrijke kantoorcomplex. Business development manager Jaap Koning blikt terug op deze intensieve opdracht.

“Het was een uitdagend project,” vertelt Koning. “We werkten samen met BAM, de grootste aannemer van Nederland. Het rijkskantoor bevindt zich in hartje Den Haag. Om ervoor te zorgen dat bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden, golden speciale regels voor de vrachtwagens. Dus voor de aanvoer van het benodigde materiaal. Dat vereiste een strakke planning. Maar het is allemaal prima verlopen en het rijksgebouw is nu voorzien van onze klimaatplafonds.”

Er kon niet zomaar een willekeurig plafond in het rijksgebouw geplaatst worden, omdat de opdrachtgever specifieke eisen had op het vlak van comfort. “Bij comfort moet je niet alleen aan een aangename temperatuur denken, maar ook aan akoestiek,” verduidelijkt Koning. “Het Easy-Klima Plus klimaatplafond sloot goed aan bij de gestelde eisen van het bouwteam. Het systeem voldoet aan alle vereisten betreft verwarming, ventilatie en verlichting. Daarnaast paste het plafond binnen het budget.”

Reductie ziekteverzuim
Een andere reden dat er voor klimaatplafonds gekozen is, is om het ziekteverzuim terug te dringen. “Slecht geïsoleerde en geventileerde gebouwen zijn slecht voor de gezondheid van werknemers, die daardoor vaker afwezig zijn,” stelt Koning. Het klimaatplafond reduceert het ziekteverzuim. Een ander voordeel is dat het systeem weinig onderhoud vraagt, omdat het geen bewegende onderdelen bevat en daarom zeer stil is. “Eén keer in de vijf á acht jaar een reinigingsbeurt is de enige vorm van onderhoud die gedaan moet worden. Dat is ideaal voor facilitair managers die al genoeg aan hun hoofd hebben,” weet Koning.

Interalu produceert de systemen zelf en CO2-neutraal in hun fabriek in Antwerpen. Omdat er in tegenstelling tot andere leveranciers niet met halffabricaten gewerkt wordt, heeft Interalu kortere levertijden. “Onze panelen worden op maat gemaakt, zodat er niet gezaagd hoeft te worden op de werkplaats. Daarnaast passen onze lineaire panelen bij elk type gebouw met de focus op comfort,” besluit de business development manager.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Interalu Meer informatie