Mysterie over- en onderdruk Station Delft opgelost

Na de ingebruikname van de spoortunnel onder station Delft bleek dat de draaideuren vanzelf (te) hard gingen draaien als er een trein met hoge snelheid door de tunnel reed. ProRail heeft daarop de maximum snelheid van de treinen in de tunnel onmiddellijk verlaagd en de draaideuren verwijderd. Inmiddels is het mysterie opgelost en kunnen de draaideuren weer worden teruggeplaatst.

Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar het ontstaan van over- en onderdruk in de stationshal. De hoge luchtdrukken ontstaan als treinen met hoge snelheid door de tunnel rijden. Uit verschillende metingen is gebleken dat de luchtdrukken niet afwijken van de waarden die berekend waren tijdens de bouw van het station. Het gebouw is daar in zijn geheel op ontworpen, alleen de bewegende delen in het station bleken er niet tegen bestand.

De oorspronkelijke draaideuren hadden een dubbelfunctie. Naast toegangsdeuren waren het ook vluchtdeuren. In de nieuwe situatie zijn deze twee functies gescheiden en komen er aparte vluchtdeuren naast de versterkte draaideuren. Verder worden ventilatiesystemen aangepast en komen er ontluchtingskleppen in het overstek van de bovengrondse stationshal. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de luchtdruk makkelijker het gebouw uit kan. Met deze maatregelen kan de snelheid van de treinen weer omhoog.