Nieuwe brandmeldinstallatie in zorgcentrum Meulenvelden

Hefas Brandbeveiliging gaat samen met Schaafstra techniek in opdracht van Plavei de gehele brandmeldinstallatie vervangen van Meulenvelden te Didam. Het betreft hier de gebouwen Waverlo en Tesma, het gebouw Panhuis zal worden afgekoppeld en als stand-alone worden geprogrammeerd.

De visie van Plavei is het bieden van betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu en in de toekomst. Daarnaast heeft Plavei een aantal panden in portefeuille die worden verhuurd aan zorgpartijen Plavei heeft bijvoorbeeld grote delen van de panden Waverlo en Tesma verhuurd aan de zorgpartijen Liemerije en Zozijn.

Met de migratiemogelijkheden van Siemens kunnen we snel over van de oude 700 serie naar een netwerk van Cerberus Pro centrales. De oude melders van Siemens worden op een nieuwe centrale overgezet. Stapsgewijs worden hierna de lussen voorzien van nieuwe melders en zullen de benodigde aanpassingen worden gerealiseerd.

De oude PZI (pager-systeem) werd voorheen aangestuurd vanuit Panhuis. Gezien de BMI van Panhuis geen onderdeel meer zal uitmaken van het nieuwe netwerk, moet er voor de gebouwen Waverlo en Tesma een nieuwe PZI worden geïnstalleerd. Hierbij is gekozen voor een Motorola systeem van Telepage. Centraal in Meulenvelden zal een sterke antenne worden geplaats voor goed bereik in beide panden.

Voor installatiewerkzaamheden binnen dit project heeft Hefas de samenwerking met Schaafstra Techniek gezocht. Naast het feit dat Hefas projecten uitvoert in samenwerking met een groot aantal vaste installateurs zoals bijvoorbeeld Schaafstra, stelt Hefas haar diensten ook beschikbaar aan installateurs die de focus niet direct hebben liggen op brandbeveiliging en installateurs die tijdens een project ‘vreemde’ merken tegen het lijf lopen.

Onze kracht zit hem in het feit dat we met nagenoeg alle gerenommeerde merken kunnen werken, zoals bijvoorbeeld Bosch, Siemens, Hertek en Notifier. Er is geen vraagstuk dat wij niet, al dan niet met partners, voor u kunnen oplossen. Naast het opstellen van een Programma van Eisen en het ontwerpen en inbedrijfstellen, kunnen wij voor u tevens het certificeringstraject van de brandmeldinstallaties begeleiden.

Brandveiligheid wordt door veel bedrijven ervaren als een wettelijke verplichting en een kostenpost, maar veiligheid en continuïteit verdienen serieuze aandacht én bovenal een specialistische partner. Hefas Brandbeveiliging is er juist op gericht om samen met u tot een veilige situatie te komen.