Provincie Zuid-Holland wil snel energieneutraal

 

De provincie wil in Zuid-Holland snel meer energie besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller realiseren. Gedeputeerde Staten vragen gemeenten, waterschappen, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen om deze verandering samen met de provincie te versnellen. De energieagenda beschrijft hoe de partijen deze verandering aanpakken.

Begin januari werd de aanzet naar deze energieagenda vastgesteld. Het college nodigt partners de komende maanden uit om de voorgestelde weg naar de energietransitie te toetsen en de energieagenda verder vorm te geven. Want, Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.

De overstap naar toekomstbestendige en betaalbare energiehuishouding is een kans om te innoveren, concurrerend te blijven en de welzijn en welvaart te behouden, zo luidt de verklaring van de provincie. Hiermee wordt gewerkt aan de afgesproken klimaatdoelstellingen om in 2020 20% energie te besparen, 20% minder CO2 uit te stoten en 14% duurzame energie op te wekken. De provincie ziet haar rol om het energiebeleid intensiveren en versnellen op zes onderwerpen: energiebesparing, verwarming met duurzame restwarmte en aardwarmte, lokale initiatieven ondersteunen en stimuleren, innovatie organiseren en stimuleren, de inzet van een revolverend energiefonds en tot slot een regionale samenwerking.