Rioolzand basis voor baksteen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil zand dat uit de riolering bij de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) komt, hergebruiken voor de productie van bijvoorbeeld cement of baksteen. Het waterschap hoopt in samenwerking met AquaMinerals jaarlijks zo’n 670 ton zand terug te winnen. Het hergebruik moet 10.000 euro aan besparingen op aan verwerkings- en afvoerkosten.

AquaMinerals is een samenwerkingsverband van elf drinkwaterbedrijven. Deze club heeft een afspraak gemaakt met Zandrecycling Nederland. Dat bedrijf kan het rioolzand schoonmaken. Aan de hand van monsters bepaalt men zowel de mix van het zand als het type en de grootte van de korrel. Met die informatie meet men de vervuilingsgraad.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de primeur en is het eerste waterschap waarmee AquaMinerals concrete afspraken heeft gemaakt. De komende maanden volgen naar verwachting 15 andere waterschappen. Momenteel wordt het rioolzand nog gestort of bijvoorbeeld gebruikt als fundering van wegen.