Uitbreiding hoogspanningsstation Vierverlaten

Het hoogspanningsstation Vierverlaten van TenneT bij Groningen wordt uitgebreid met een 380 kV-station. SPIE gaat de uitbreiding realiseren. Het is voor de installateur de grootste opdracht in de hoogspanningsstationsmarkt tot nu toe.

Bij het bestaande hoogspanningsstation wordt een nieuw 380 kV-station gebouwd. Hierop wordt de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf Eemshaven aangesloten. Een zestal nieuwe transformatoren zorgen voor het omzetten naar spanningsniveaus van 220 kV en 110 kV. Het hoogspanningsstation is na de uitbreiding met het 380 kV-station één van de grotere hoogspanningsstations in Nederland.

SPIE scoorde de beste EMVI (prijs-kwaliteitverhouding) en daarmee de opdracht. De opdracht omvat de realisatie vanaf het bouwrijp maken van het terrein tot de inbedrijfstelling van het geheel nieuwe 380 kV- hoogspanningsstation, waarbij de besturing en beveiliging van het bestaande 220 kV-hoogspanningsstation zal worden geïntegreerd.