Vier besturingskasten nieuwe tunnel A9

De besturingskasten voor de nieuwe tunnel op de A9, ten westen van Amsterdam, worden ontworpen en gebouwd door SPIE. De besturingskasten sturen alle mogelijke technieken in de tunnel aan.

De 3 kilometer lange tunnel wordt voorzien van vier soorten besturingskasten. In de zogenaamde IK-, TK-, LSK- en RK-kasten worden alle nodige technieken ondergebracht: besturings- en transmissiekasten, pictogrammen, tunnelverlichting, tunnelventilatie, kwaliteitsmetingen, vluchtdeuren, brandblusinstallatie, vloeistofpompen, energie- en gsm-voorziening, communicatie- en omroepinstallatie, waarschuwingsinstallatie, verlichting in het middentunnelkanaal, verkeersinstallaties en Motorway Traffic Management.

Alles wordt bewaakt door 1.500 kastdelen, die in de technische buis (midden tunnelkanaal) van de tunnel komen te hangen. SPIE neemt de engineering en de bouw van de kasten voor haar rekening en speelt een adviserende rol als het gaat om het ontwerp van de panelen. Consortium IXAS, bestaande uit Heijmans, Fluor, Ballast Nedam en een bankenconsortium, beslist en is eindverantwoordelijke.