Webeasy is voorbereid op toekomst gebouwbeheer

HTML5, Internet of Things (IoT) en Big Data: zomaar wat zaken waar facilitair managers mee te maken hebben of krijgen. Er verandert veel op het gebied van gebouwbeheer en de technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Webeasy is echter volledig voorbereid op deze toekomstige uitdagingen. Commercieel directeur Paul Straver vertelt hoe het bedrijf inspeelt op trends en ontwikkelingen.

Een belangrijke trend op het gebied van gebouwbeheer en automatisering is webtechnologie in combinatie met HTML5: “Dat houdt in dat je je gebouwbeheersystemen met elk smart device kunt bedienen zonder de noodzakelijke aanschaf en installatie van fabrikaatafhankelijke software of JAVA Plugins.” HTML5 (HyperText Markup Language 5) is de nieuwste HTML-standaard. “Deze programmeertaal bezit veel voordelen ten opzichte van zijn voorgangers. Daardoor komen vormgeving, animaties en interacties beter tot hun recht op het internet. Dankzij deze nieuwe programmeertaal heb je geen Plugins of Java-updates meer nodig,” verduidelijkt Straver. De vele voordelen van HTML5 maken het interessant oudere systemen te upgraden naar deze nieuwe technologie. “Wij helpen bij de overstap naar HTML5. Onze oudere productlijnen zijn te upgraden naar deze nieuwe technologie. Dit proces kan gefaseerd worden uitgevoerd en deel uitmaken van het nazorgprogramma dat met de klant is afgesloten.”

Een andere trend is de opkomst van het Internet of Things (IoT). Steeds meer producten binnen de gebouwautomatisering worden steeds slimmer. Deze systemen worden op basis van TCP-IP aangesloten op het netwerk of internet. Een voorbeeld binnen de gebouwautomatisering zijn de ruimteregelingen die via IP en bluetooth bedienbaar zijn. “Zo kun je via je smartphone, laptop of iPad de temperatuur, de verlichting en de zonwering besturen. Dat is een erg handige ontwikkeling die perfect past in het kader van het nieuwe werken.”

Webeasy- IOT (002)

Continious engineering en predictive maintenance
Een andere ontwikkeling is Big Data. Intelligente producten bevatten allemaal data met betrekking tot instellingen, gebruik en functioneren. “Het onttrekken en analyseren van deze data tot informatie is een aandachtspunt voor de toekomst.” IoT en Big Data bieden veel mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening. Zo zet Webeasy in op de NXT LVL in duurzame nazorg. Met het toepassen van de software van fabrikant Simaxx biedt Webeasy proactieve zorg in plaats van reactieve nazorg.

“De slimme software van Simaxx maakt het mogelijk om data uit gebouwen te onttrekken, deze real time te analyseren en vervolgens de uitkomsten te presenteren. Door het continue monitoren en analyseren van data wordt precies in beeld gebracht hoe het pand presteert en waar verbeteringen mogelijk of zelfs noodzakelijk zijn.” Dit continu monitoren en verbeteren wordt continious engineering genoemd, het aangeven van mogelijke fouten of storingen noemt men predictive maintenance. “Webeasy software is ontwikkeld op het Niagara framework. Dit maakt Webeasy tot een zeer open product,” besluit Straver.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Webeasy Meer informatie