Hof van Heden: zeer energiezuinige nieuwbouw

In de wijk Oosterheem in Zoetermeer zijn veertig nieuwbouwwoningen gerealiseerd, waarvan zestien zogenaamde Nul Op De Meter woningen. Een uniek project voor projectontwikkelaar BPD bouwfonds, maar ook voor Itho Daalderop die in dit project een unieke positie innam.

Hof van Heden is onderdeel van project Waterzicht in Oosterheem, een nieuwbouwplan waarin ongeveer 600 woningen worden gerealiseerd. Hof van Heden is een deelproject van 40 nieuwbouwwoningen, een ontwikkeling van BPD bouwfonds met BAM als bouwer. Het plan omvat vier rijen van tien woningen die samen twee hofjes vormen. Van deze 40 woningen zijn 16 woningen volgens het principe Nul Op De Meter gerealiseerd. Een unieke situatie waarvoor projectontwikkelaar de hulp van Itho Daalderop heeft ingeschakeld.

Itho Daalderop is betrokken als adviseur en leverancier van de warmtepompen en bijbehorende systemen, overigens voor de gehele wijk Waterzicht. Voor de realisatie van de zestien Nul Op De Meter woningen in Hof van Heden is een uniek samenwerkingsverband gevormd tussen de architect, ontwikkelaar, aannemer, gemeente én Itho Daalderop. Normaliter valt Itho Daalderop als contractpartij onder een aannemer, maar in dit project stond de fabrikant naast de aannemer om projectmatig de Nul Op De Meter woningen te realiseren. Een gesprek met Robbert van Dam van BPD bouwfonds.