Functioneel legionellabeheer in gratis Toolbox meeting toegelicht

Bacteriegroei in drinkwater is echt een probleem. Niet alleen Legionella, maar ook e-Coli en Pseudomanos Aeruginosa blijven regelmatig opduiken. Preventie is belangrijk, maar het moet wel uitvoerbaar blijven. Adviesbureau CAG pleit daarom voor pragmatisch en functioneel legionellabeheer met als bovenliggend doel een veilig en gezond gebouw.

Als gevolg van de legionellaramp in ons land eind jaren negentig is de wet- en regelgeving omtrent legionellapreventie flink aangescherpt. “Dat heeft ertoe geleid dat de markt op het gebied van legionellapreventie echt wel volwassen is geworden,” zegt André Eland van CAG. “Eigenaren en beheerders van gebouwen weten goed hoe ze de risico’s moeten afdekken, zowel qua RI&E als qua beheer. Toch ben ik van mening dat ze hier in veel gevallen te ver doorschieten. Het is tijd voor een frisse aanpak, een meer functionele benadering. Stop met het ritueel nalopen van installaties, maar zoom juist in op de risico’s. Vaak wordt het grote geheel uit het oog verloren.”


Gratis toolbox meetings
Er zijn allerlei standaard voorschriften voor legionellabeheersing, vervolgt Eland. “Denk dan aan het scheiden van leidingen voor warm- en koud water, voorgeschreven inbouwafstanden voor keerkleppen, en zo verder. Daar zit echter niet het grootste probleem. Nee, het probleem zit juist in de laatste 5 meter van de leidingen bij de biofilm in mengventielen, kranen en doucheslangen. Ook weinig gebruik kan bacteriegroei in de hand werken. Wij hebben een methode ontwikkeld die legionellabeheer ‘SMART’ maakt middels een functionele en grotendeels geautomatiseerde benadering die ingebed kan worden in de dagelijkse gang van zaken. Om het belang van legionellabeheer hoger op de agenda te krijgen, organiseert CAG gratis toolbox meetings voor installatiebedrijven. “Op een laagdrempelige manier vertellen we over drink- en proceswater en de bacteriën die erin kunnen groeien. Met praktische voorbeelden maken we duidelijk dat besmettingsgevaar altijd op de loer ligt. Het blijkt een win-winsituatie, want installateurs kunnen die kennis ook weer overdragen aan gebouweigenaren.

Een veilig en gezond gebouw realiseren, gaat overigens verder dan alleen het legionellabeheer, stelt Eland terecht. “Een gebouw moet bijdragen aan het welzijnsgevoel van de personen die in het gebouw wonen of werken. En dat raakt vijf aspecten: luchtkwaliteit, waterkwaliteit, binnenklimaat, energieverbruik en algemene veiligheid. We bekijken de installaties vanaf een hoger abstractieniveau en helpen de gebouweigenaar en installateur met het veilig en gezond houden van een gebouw op al die aspecten. We zijn wat dat betreft een one-stop-shop voor het onderkennen en oplossen van problemen van A tot Z.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Adviesbureau CAGMeer informatie