Verbod op loden waterleidingen in voorbereiding

Vorige week heeft het kabinet besloten een verbod op loden leidingen in te gaan voeren voor kindlocaties (scholen en opvangcentra) en huurwoningen. Techniek Nederland zegt blij te zijn met dit besluit en is hier ook nauw bij betrokken.

Het besluit volgt op een eerder advies van de Gezondheidsraad waarin geconstateerd is dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen groter is dan gedacht. Er zal geen generiek verbod worden opgelegd in de bestaande bouw. Het kabinet vindt dat eigenaren en bewoners daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben of en wanneer ze nog aanwezige loden leidingen willen laten verwijderen en hoe zij in schoon drinkwater voorzien. Wel worden eigenaren en bewoners goed geïnformeerd over de risico’s, nadrukkelijk ook op het moment van aankoop.

De komende periode wordt het verbod voor kindlocaties en huurwoningen verder uitgewerkt. Het verbod zal worden opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De precieze ingangsdatum moet nog worden vastgesteld. (via Techniek Nederland)