Waterbesparing en duurzaamheid zijn speerpunten van Rada Sanitairtechniek

Rada Sanitairtechniek is gespecialiseerd in sanitair voor openbare douche- en wasruimten. Het bedrijf uit Barneveld levert producten en systemen voor de utiliteitssector en zet zich in voor het milieu. Duurzaam waterbeheer is een belangrijk speerpunt voor de onderneming. Technisch manager Roel Doldersum vertelt meer over de doelstellingen, drijfveren en toekomstverwachtingen.

Rada Sanitairtechniek levert sanitaire kranen en systemen voor openbare gelegenheden zoals campings, sportaccomodaties, zwembaden en sauna’s. De utiliteitssector vraagt een andere aanpak dan de woningbouw stelt Doldersum: “Op plaatsen waar geen restricties gelden, gedragen mensen zich heel anders dan thuis. In je eigen woning laat je de kraan niet openstaan nadat je je handen hebt gewassen. Op een station blijkbaar wel. Duurzaam waterbeheer houdt voor ons in dat er minder water gebruikt wordt en er zuiniger met het beschikbare water wordt omgesprongen. Wij willen daar ons steentje aan bijdragen.”

Dat doet het bedrijf door de ontwikkeling en levering van bijvoorbeeld infraroodkranen. Deze systemen geven pas water af als de handen van de gebruiker voor de sensor verschijnen. Sensorkranen verdringen meer traditionele (meng)kranen in de utiliteitsbouw. Daarnaast beschikken deze kranen over een beperkte volumestroom en zijn ze verkrijgbaar voor onder meer wastafels, douches en urinoirs. “Bij douches in bijvoorbeeld sportclubs zorgen we ervoor dat deze in plaats van twaalf liter slechts zes liter water per minuut verbruiken. Door de volumestroom én de gebruiksduur te reguleren, zorgen we voor waterbesparing. Traditionele handmengkranen verbruiken aanzienlijk meer energie dan thermostatische mengkranen. Denk maar aan de ouderwetse douchemengkranen met draaiknoppen die vroeger standaard geplaatst werden in openbare douchegelegenheden in sportaccomodaties en waar het een eeuwigheid duurde voordat je de juiste temperatuur te pakken had. Je was meer aan het knoppen draaien dan aan het douchen. Dankzij de toepassing van thermostatische mengkranen is die situatie geschiedenis.”

Foto 1

Ontzorgen

Naast besparing is veiligheid een belangrijk speerpunt waar Rada Sanitairtechniek zich voor inzet. “Legionellapreventie is een hot topic. In de utiliteitsbouw geldt strenge wet- en regelgeving. Als een tappunt een week niet gebruikt wordt, moet dit water ververst worden. Het gebruik van tappunten moet strak gemonitord worden om  risico’s op legionellabesmetting te voorkomen. In specifieke situaties dient thermisch gedesinfecteerd te worden. Het desinfecteren neemt, indien handmatig uitgevoerd, veel tijd in beslag. Wij kunnen de beheersmaatregelen – zoals periodiek spoelen en thermische desinfectie – uit handen nemen door de processen te automatiseren. Bij het periodiek spoelen, wordt alleen gespoeld als het nodig is. Onze systemen controleren het gebruik en komen alleen in actie als de situatie daar om vraagt. De automatische thermische desinfectie vindt door middel van temperatuurmonitoring met minder water en energie plaats. We ontzorgen onze klanten met deze systemen die duizenden liters water per jaar besparen.”

De utiliteitssector is een markt die continu in ontwikkeling is. Ook in de nabije toekomst verwacht Doldersum een aantal trends die de industrie zullen veranderen: “Ik denk dat de digitale kraan de toekomst heeft in de utiliteitssector. Dat je tappunten op afstand kunt beheren en data in bijvoorbeeld de cloud kunt opslaan. In de nabije toekomst zal je via een app je loggegevens kunnen raadplegen. Daar werken we nu hard aan. Als klanten nu inzicht in hun gebruik willen hebben, kunnen zij dat online checken via een websitelink.”


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Rada Controls Meer informatie