De slimme zorgwoning van Loxone (video)

De levensverwachting van de bevolking neemt toe. Bovendien willen veel mensen graag thuis oud worden en hun leven voor een groot deel zelfstandig blijven leiden hoewel er soms wel enige zorg en aandacht nodig is. Een valincident of een nalatigheid is snel gebeurd. Wanneer ouderen alleen wonen en er zich een noodsituatie voordoet, dan is het belangrijk dat hulpverleners, verzorgers of familieleden zo snel mogelijk verwittigd worden, elke seconde is immers van cruciaal belang.

Loxone heeft een oplossing voor Ambient Assisted Living waarbij valdetectie, passieve controle, leefstijlmonitoring en veel meer mogelijk is. Meer info vind je in deze video of op de website van Loxone.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Loxone. Meer informatie