Samenwerking infrastructuurbeheerders in platform groene netten

Zeven grote infrastructuurbeheerders gaan samenwerken op het gebied van energie- en emissiebesparing, het inkopen van duurzame energie en circulair- en eerlijk materiaalgebruik voor aanleg, beheer en onderhoud van netten. De ambitie werd tijdens het Dutch Power Symposium in Bunnik ondertekend.

De infrastructuurbeheerders – Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT (energie), KPN (telecommunicatie & ICT) en ProRail (spoor) – hebben zes thema’s aangemerkt waarop ze gaan samenwerken: energiebesparing in het bedrijf, circulaire kabels en leidingen, circulair spoor, vergroenen van het energiegebruik, Fair IT en waar mogelijk het gezamenlijk gebruiken van infrastructuur.

“Vanuit MVO Nederland zijn wij razend enthousiast over deze stap. Gezien de omvang van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan een lagere CO2-uitstoot in Nederland,” aldus Michel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie bij MVO Nederland. “En met jaarlijks miljarden aan investeringen heb je het over de grote stappen op weg naar een innovatieve, circulaire economie. Hiermee maken we meters.” Meer over de samenwerking is te vinden www.groenenetten.org.