Meting van tapwaterhoeveelheid en -temperatuur via Bluetooth

Voor de controle en het afstellen van een warmwatertoestel is het zaak de tapwaterhoeveelheid en –temperatuur te meten bij een tappunt. De FlowTemp ST maakt gebruik van unieke meettechnologie, waarmee deze handeling snel, gemakkelijk en nauwkeurig kan worden verricht en de meetresultaten digitaal worden geregistreerd.

De compacte FlowTemp ST wordt onder een kraan geplaatst, waardoor het water door het instrument stroomt. Het toestel maakt met de nieuwste Bluetooth Smart technologie draadloos contact met een BLAUWE LIJN instrument, of een smartphone of tablet. De meetwaarden en de berekende capaciteit worden hierop weergegeven. De EuroSoft mobile App maakt het tevens mogelijk een meetrapport te genereren en deze op te slaan of te delen met collega’s of uw opdrachtgever.

De FlowTemp ST is toepasbaar voor legionellapreventie door middel van thermische desinfectie, waarbij het drinkwatersysteem gedurende een bepaalde tijd wordt doorgespoeld met water van een bepaalde (hoge) temperatuur. De FlowTemp ST is een ideaal instrument om dit proces te monitoren en de meetresultaten te rapporteren.