Kwaliteit LED verlichting sterk verbeterd

De kwaliteit van LED verlichting is de laatste twee jaar sterk verbeterd doordat producenten veel geïnvesteerd hebben in innovatie en kwaliteit. Betere kennis en een meer kritische houding van de consument noodzaakt producenten om kwalitatief betere producten aan te bieden, zo blijkt uit het Nationaal Led Trendrapport 2017.

Het rapport geeft de resultaten van een uitgebreid onderzoek onder bedrijven die actief zijn in de LED verlichtingsmarkt. Uit het rapport blijkt dat de omzet in de nationale LED verlichtingsmarkt is gegroeid naar 1,1 miljard euro en dat de sector 5.000 fte aan directe werkgelegenheid genereert. De omzetten in de LED sector zijn het laatste jaar sterk gestegen. De verwachting is dat de omzetgroei doorzet tot 2020.

De kwaliteit van LED lampen is de laatste twee jaren sterk verbeterd. De prijzen blijven dalen door betere productietechnieken en hogere efficiëntie van de lampen. LED verlichting profiteert ook van de focus op TCO waarbij niet alleen wordt gekeken naar aanschafkosten maar ook naar levensduur, energiegebruik en vervangingskosten. Het rapport voorspelt dat de prijzen de komende jaren blijven dalen.

Een opvallende uitkomst van het rapport is dat men verwacht dat de productie en de assemblage van LED verlichting de komende jaren wordt teruggehaald van China naar Europa. Als belangrijkste redenen hiervoor worden genoemd: de hogere kwaliteitsstandaard, de kortere levertijd en daarmee grotere flexibiliteit.