Uniek concept voor waarborging brandveiligheid

 

Als totaalleverancier van brandveiligheid heeft Kinket Brandpreventie de brandveiligheidsvoorzieningen voor woon- en zorgcomplexen in een uniek concept gegoten. Brandveilig Complex voorziet in zowel de bouwkundige brandveiligheid als in actieve brandblussystemen, inclusief borging via een handige app. Directeur Eduard Veldkamp licht het concept verder toe. 


Een gebouweigenaar heeft de verplichting om periodiek alle brandpreventieve maatregelen te controleren. Volgens Veldkamp gaat de aandacht over het algemeen alleen uit naar de actieve maatregelen. “Bouwkundige brandscheidingen ‘ontsnappen’ veelal aan deze inspecties, terwijl de gebouweigenaar er wel verantwoordelijk voor is,” benadrukt hij. “Met ons totaalconcept Brandveilig Complex heeft de gebouweigenaar een stok achter de deur en zijn alle brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw geborgd.”

QR-code

Brandveiligcomplex app
Brandveilig Complex begint met een zogenaamde Brandscan. Veldkamp: “We brengen een gebouw volledig digitaal in kaart met alle plattegronden, de locatie van de brandscheidingen (met foto) en actieve brandveiligheidsmaatregelen. Al deze afzonderlijke punten worden gecodeerd met een QR code. Eventuele gebreken komen tijdens deze scan direct aan het licht, waarbij we tevens een oplossing voorstellen. Al deze informatie delen we in onze brandveiligcomplex app, die zowel via mobiel, tablet als desktop te benaderen is. Een gebouweigenaar kan aan de hand van de Brandscan een kostenraming en begroting maken voor het herstel.” Volgens Veldkamp vereenvoudigt Brandveilig Complex en de bijbehorende app ook het werk voor installateurs. “Als een installateur bijvoorbeeld een kabel moet trekken door een brandscheiding kan hij in onze app een melding maken dat de brandscheiding is doorbroken. Wij zorgen er dan voor dat deze binnen 24 uur, afhankelijk van het contract met de gebouweigenaar, weer wordt hersteld.”

Bouwkundig

Kinket Brandpreventie verzorgt het totale plaatje in brandpreventie, van een uitgebreide analyse en bouwkundig advies tot de periodieke controle en montage en vervanging van brandwerende materialen. Veldkamp: “We merken dat woningcorporaties en organisaties in groot vastgoedbeheer ons totaalconcept voor passieve en actieve brandveiligheid waarderen. Omdat we alles in eigen hand houden, besparen we ontzettend veel tijd en dus geld voor ze. We kunnen namelijk veel efficiënter te werk gaan, doordat we ook – indien nodig – het bouwkundige aspect meenemen, zonder daarvoor een derde partij te hoeven inschakelen. En het belangrijkste: de gebouweigenaar is verzekerd van een brandveilig pand.”

 


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Kinket Brandpreventie Meer informatie