Groen licht voor windparken op zee

De Eerste Kamer heeft groen licht gegeven voor de bouw van twee grote windmolenparken voor de Zeeuwse kust. Minister Kamp wil vaart maken met de komst van grote windmolenparken voor de kust, omdat anders de afspraken uit het energieakkoord niet worden gehaald.

Zo zou in 2020 14 procent van alle energie duurzaam moet worden opgewekt. “De windparken voor de Zeeuwse kust kunnen helpen dat doel te halen,” zegt Kamp. Netbeheerder TenneT moet ervoor zorgen dat de stroom die de windmolens op zee opwekken, zo goedkoop mogelijk aan land komt. Kamp becijferde eerder dat het aanwijzen van TenneT als netbeheerder op zee enkele miljarden euro’s scheelt, onder meer omdat de bedrijven nu niet zelf de elektriciteitskabels hoeven aan te leggen.

Het kabinet wees eerder drie gebieden aan voor de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland waar de komende jaren vijf grote windparken kunnen worden ontwikkeld. De in totaal 3500 Megawatt aan windenergie die dit oplevert, is voldoende om vijf miljoen huishoudens van stroom te voorzien.