Hoe LED-verlichting bijdraagt aan de verduurzaming van gebouwen

Sinds het akkoord van Parijs (2015) hebben zowel stimuleringsmaatregelen als vernieuwde wetgeving gericht op energiebesparing en verduurzaming een hoge vlucht genomen. Ondanks deze maatregelen overheerst in de Nederlandse utiliteitsgebouwen nog steeds de conventionele verlichting die voor een groot deel bestaat uit fluorescentie-armaturen (TL en PL/CFL). Maar daar komt verandering in, mede door een pakket van door de overheid oplegede verduurzamingsmaatregelen die ook de verlichtingsinstallaties raken. LED-verlichting wordt door onafhankelijk ingenieursbureau Deerns gezien als een van de manieren om de klimaatdoelstellingen te halen.

Sinds 1 september 2021 is er een verbod op het in circulatie brengen van een aantal zeer gangbare conventionele lichtbronnen, zoals diverse typen TL-lampen, wat onherroepelijk leidt tot problemen bij het onderhoud van verlichtingsinstallaties. Bovendien moeten in 2023 alle kantoren in Nederland minimaal beschikken over een energielabel C. Leg daarnaast de kansen die nieuwe verlichting biedt op het gebied van smart building, visueel comfort en werkplekbeleving en de transitie naar LED-verlichting in gebouwen is volgens Deerns de enige logische keuze. De implementatie van kwalitatief hoogwaardige LED-verlichting is een manier om de CO2-uitstoot terug te brengen en een duurzamere samenleving te creƫren.

Energiebesparingsplicht
Voor bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken geldt de Energiebesparingsplicht. Bedrijven en instellingen zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar uit te voeren. Daaronder valt dus ook het voorkomen van onnodig branden van verlichting (zowel binnen als buiten) en het terugdringen van het totale vermogen van de bestaande verlichtingsinstallatie. Voor de eerste groep maatregelen zijn aanwezigheidsdetectie, lichtsensoren en tijdschakelaars mogelijke oplossingen. Voor maatregelen in groep twee is de vervanging van conventionele lampen door retrofit LED-lampen een mogelijkheid. Deerns adviseert echter om de armaturen geheel te vervangen om de kwaliteit van het licht te verbeteren.

Light as a Service
Het verduurzamen van gebouwen vraagt een aanzienlijke investering en daarom komt de overheid gebouweigenaren tegemoet. De Energie Investeringsaftrek (EIA) stelt ondernemingen in staat om investeringen in energiebesparende maatregelen fiscaal af te trekken. Daaronder verstaat men ook het vervangen van armaturen en het implementeren van sensor-gestuurde lichtschakelingen. Een andere mogelijkheid om de kosten te beheersen, is te kiezen voor Light as a Service, waarbij de gebouweigenaar als het ware de verlichting least. Het leasen kan in een aantal situaties een goede uitkomst bieden voor grootschalige armatuurvervangingsopgaven.

Quick Scan Verlichting
Weet je niet waar te beginnen met de transitie naar LED? Dan biedt Deerns een eerste stap met een Quick Scan Verlichting (QSV). Op basis van een aantal gebouwgegevens kunnen zij inschatten wat de investeringskosten, verwachte subsidievoordelen, verwachte reductie van energieconsumptie (energielabelverbetering) en toekomstige onderhoudskosten zijn. Hierdoor ontstaat een beeld van de total cost of ownership (TCO) van de nieuwe situatie. Daarnaast wordt inzicht gegeven in extra kansen die er liggen bij de transitie naar een verlichtingsinstallatie op basis van LED.

 

Dit artikel is onderdeel van onze verlichtingsspecial met onder meer Thorlux en Lumission.

Voor meer informatie over Deerns Meer informatie