Climate for life

Onder het motto climate for lifeontwikkelt Itho Daalderop een breed pakket aan producten om een duurzaam, energiezuinig en comfortabel binnenklimaat in woningen te bereiken. Dat doen ze vanuit de eigen productiefaciliteit in Tiel. Jimmy Onstenk, Category manager Ventilatie van Itho Daalderop focust zich in dit artikel op het thema ventilatie en is een groot voorstander van de toepassing van een WTW-systeem. Hij legt ook uit waarom.

Het Bouwbesluit vormt de wettelijke ondergrens in Nederland, zegt Jimmy stellig. “Het Bouwbesluit hoeft niet altijd een garantie te zijn voor een goed binnenklimaat, zeker aangaande het aspect ventilatie. Integendeel. Bovendien speelt ook het bewonersgedrag een wezenlijke rol in het al dan niet deugdelijk functioneren van een ventilatiesysteem. Zij kunnen het binnenklimaat behoorlijk ontregelen door bijvoorbeeld de ventilatieroosters te sluiten vanwege een stevige wind op de gevel. De luchtstroom wordt dan gedwarsboomd en gaat ten koste van de ventilatie. Bewoners hebben geen antenne voor slechte luchtkwaliteit, ze merken het niet. Ik ben daarom een groot voorstander van een sensorgestuurde WTW-installatie.”

Bewoners zijn gebaat bij een gezond binnenklimaat. Jimmy: “Met een sensorgestuurde WTW-installatie hebben bewoners geen last van tocht of geluidsoverlast (bij drukke wegen) door de ventilatieroosters in de gevel. De gevel blijft immers gesloten. Daarnaast wordt koude lucht met een WTW-installatie niet direct de woning ingebracht, maar wordt door de warmtewisselaar in de WTW unit opgewarmd. Onze WTW-units kunne worden voorzien van CO2- en of RV (relatieve vochtigheid)sensoren en zorgen dus zonder tussenkomst van de bewoner voor een gezond binnenklimaat. Sterker nog, de bewoner wordt niet de mogelijkheid geboden om een installatie (onbedoeld) te ontregelen. Het zijn vaak wel wat gecompliceerdere systemen die vanzelfsprekend ook een hogere investering vergen. Helaas regeert in Nederland niet altijd het gezonde verstand en wordt niet zelden voor een oplossing gekozen die wettelijk gezien nog steeds voldoet maar geen garantie biedt voor een goed binnenklimaat.”

Ook BENG lost dit probleem volgens Jimmy niet op. “De voorlopige voorstellen rond BENG zijn behoorlijk versoepeld ten opzichte van de eerste voorstellen. Het verbod op de CV-ketel in nieuwbouwwoningen geeft wel een boost aan de toepassing van warmtepompen waardoor ook het toepassen van balansventilatie gaat stijgen. Bij laagtemperatuursystemen is alleen een WTW-installatie de juiste keuze. Maar er zijn nog steeds mogelijkheden om het anders te doen. Wij pleiten echter voor balansventilatie bij nieuwbouw en bij voorkeur sensorgestuurd. Het systeem volgt de bewoner door de woning en zal alleen ventileren waar nodig. Ook dat komt het verbruik ten goede en geeft een garantie op een gezond en comfortabel binnenklimaat.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Itho DaalderopMeer informatie